About

``don’t quit, just do it.``

Oxana Van Ostaeyen

De zedenmeester is de rechterhand van de schachtenmeester. Wanneer de schachtenmeester niet aanwezig kan zijn, neemt de zedenmeester deze taak over. Ook wanneer de schachtenmeester om bepaalde redenen zijn taak niet kan uitvoeren is de zedenmeester daar om deze over te nemen! Daarnaast is het ook een belangrijke taak van de zedenmeester om de vertrouwenspersoon te zijn van de schachten en altijd voor hen op te komen. Zij is de link tussen de schachten en het praesidium.

 

About

BECOME ONE OF US

Economica is de studentenvereniging voor alle studenten van Bedrijfsmanagement, Organisatie en Management en graduaten aan de Thomas More hogeschool in Geel.

Public relations

Voor al uw vragen voor onze PR kan u contact opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer.

Economicageel@outlook.be

+32 496385582

Contact algemeen

Voor alle algemene vragen kan u ons contacteren via het e-mailadres of telefoonnnummer.

Economicageel@outlook.be

+32 496385582

Economica

© 2022 – 2023
contact-section