2020 – 2021

Huidig Praesidium

De praeses is het gezicht van de vereniging. Hij/zij heeft het laatste woord over alle beslissingen en bepaalt wat, hoe en wanneer alles gebeurt. De praeses zorgt ervoor dat elk praesidiumlid zijn/haar functie fatsoenlijk uitoefent en kijkt er op toe dat zijn/haar ploeg de vereniging niet in een slecht daglicht brengt. Hij/zij heeft altijd de eindverantwoordelijkheid over wat zijn/haar ploeg verwezenlijkt.

Sarah De Ceuster

Praeses

De 2 vice-praesessen ondersteunen de praeses bij het reilen en zeilen van de vereniging. Wanneer de praeses niet aanwezig kan zijn of er andere omstandigheden zijn, nemen de vices zijn/haar taak over en worden zij op dat moment eindverantwoordelijk. De 1ste vice is een ervaren lid in de vereniging.

Arne Siebens

1ste vice

De 2 vice-praesessen ondersteunen de praeses bij het reilen en zeilen van de vereniging. Wanneer de praeses niet aanwezig kan zijn of er andere omstandigheden zijn, nemen de vices zijn/haar taak over en worden zij op dat moment eindverantwoordelijk. De 2de vice is iemand die het jaar ervoor schacht was.

Thomas Gebruers

2de vice

Dit is de kassier van de vereniging. Economica organiseert veel en grote feestjes (Mega Uitblaas TD, Bedrieg je lief TD, cantussen, fakbars, … ). Hier komen heel wat centjes bij kijken waar de quaestor voor zorgt. Hij/zij onderhoudt de boekhouding en zorgt dat er op elk evenement voldoende wisselgeld is.

Britta Haesen

Quaestor

De ab-actis is de verslaggever. Hij/zij neemt notities tijdens vergaderingen en zorgt voor verslagen zodat eventuele afwezigen mee zijn met alles wat er gezegd werd.

Joy Peeters

Ab-actis

De schachtenmeester is logischerwijs de baas over de schachten. Ze moeten leren wat ze wel en niet mogen doen. Hij/zij is verantwoordelijk voor hun opleiding, doop, gedrag tijdens hun schachtenperiode en hun ontgroening. Hij/zij heeft altijd het laatste woord over de schachten en is ook verantwoordelijk voor hun daden. Maken de schachten fouten op cantussen of dergelijke, dan is dit de schuld van de schachtenmeester en moet hij/zij hier samen met zijn/haar schachten voor boeten.

Lore Geudens

Schachtenmeester

De coördinator zorgt voor de werkkrachten en een werklijst voor elk evenement van Economica. Hij/zij leidt de opbouw en afbraak van onze evenementen en stuurt mensen aan waar nodig.

Lotte Mol

Coördinator

De admin is de rechterhand van de quaestor. Hij/zij zit tijdens TD’s aan de inkom of aan de bonnen en is daarbij verantwoordelijk. Omdat we bij Economica twee heel grote evenementen per jaar hebben (Mega Uitblaas TD en Bedrieg je Lief TD), is de admin daar ook mee de quastor die mee in het telkot zit.

Jasper Heykants

Admin

De zedenmeester is de rechterhand van de schachtenmeester. Wanneer de schachtenmeester het alleen niet aan kan of niet aanwezig kan zijn, neemt de zedenmeester deze taak over. Ook wanneer de schachtenmeester te onbekwaam wordt op bijvoorbeeld de doopcantus is de zedenmeester daar om over te nemen! Daarnaast is het ook een belangrijke taak van de zedenmeester om de vertrouwenspersoon te zijn van de schachten en altijd voor hen op te komen. Hij/zij is de link tussen de schachten en het praesidium.

Jamal Awini

Zedenmeester

Op elk evenement moet uiteraard bier aanwezig zijn. Daar zorgt de biermeester voor! Hij/zij staat in contact met de drankleverancier en zorgt ervoor dat er op tijd vaten, drank, frisdrank en ijsblokken besteld worden. Hij/zij staat altijd bij de bron van het bier om ervoor te zorgen dat de vaten tijdig veranderd worden. Tijdens evenementen in de campuskelder staat hij/zij normaal ook altijd aan de tap.

Niels Vlemmix

Biermeester

De magistor is verantwoordelijk voor alle frisdrank tijdens onze evenementen. Bovendien leidt deze persoon alle mensen aan de toog en is hij/zij dus eindverantwoordelijk. Hij/zij staat in contact met de biermeester die bij de vaten staat om te laten weten wanneer welk vat vervangen moet worden.

Jesse Addai

Magistor

De sport is verantwoordelijk voor de kotvoetbal die elk jaar georganiseerd wordt tussen de verenigingen en moet dus samenwerken met de sporten van andere verenigingen. Hij/zij kan ook doorheen het jaar interne sportactiviteiten organiseren voor de ploeg.

Wouter van Gestel

Sport

Bij Economica hebben we twee openbare cultuuractiviteiten per jaar: onze mystery nights. De cultuur is hiervoor verantwoordelijk en regelt hier alles voor. Hij/zij is ook vrij om tijdens het jaar interne cultuuractiviteiten te organiseren, zoals een gezamenlijk uitstapje naar de kerstmarkt of een weekendje weg met de hele groep.

Cédelice Kortleven

Cultuur

De techniek van een vereniging is de handige Harry van de bende. Op Axion TD’s zorgt hij/zij voor de techniek en in de Waai helpt hij/zij met het licht en geluid opbouwen.

Philippe Boets

Techniek

De PR zorgt voor relaties naar externe bedrijven en sponsors. Deze persoon is verantwoordelijk voor het verkrijgen van sponsoring voor onze vereniging.

Joris Castelijns

PR

De feest van de vereniging moet Economica representeren op feestjes in Geel. Elke zondagavond post de feest in de facebookgroepen een overzicht van de evenementen voor de komende week zodat iedereen op de hoogte is. Vanaf dit jaar is de feest ook verantwoordelijk voor de inkleding van de evenementen die we organiseren.

Stef Claes

Feest

De media zorgt voor alle online reclame die nodig is om mensen naar onze feestjes en cantussen te lokken. Hij/zij is verantwoordelijk voor de Facebook, Instagram en Snapchat en maakt alle evenementen online aan. Als er affiches geplakt moeten worden, zorgt de media hier ook voor. Hij/zij werkt nauw samen met de scriptor.

Lore Geudens

Media

De scriptor zorgt voor het ontwerpen van de affiches, spandoeken, banners, … Kortom al het drukwerk voor de vereniging. De scriptor werkt nauw samen met de media.

Philippe Boets

Scriptor

Een studentenleven zonder cantussen is geen studentenleven. Daarom heeft elke vereniging een cantor – de persoon die de cantus voorzit en in goede banen leidt.

Stef Claes

Cantor

Wil jij al meteen weten hoe de sfeer zit binnen onze groep? Bekijk dan zeker even ons vernieuwde promo filmpje.

En voel de kracht en het plezier van ECONOMICA

Praesessen

Door de jaren heen

^
2020 - 2021

Sarah De Ceuster

^
2019 - 2020

Jan Permentier

^
2018 - 2019

Yente Rieberghs

^
2017 - 2018

Stef Belmans

^
2016 - 2017

Senne Lauwers

^
2015 - 2016

Alexander Neven

^
2014 - 2015

Jorn Cassiman

^
2013 - 2014

Kenneth Slegers

^
2012 - 2013

Christof Maes

^
2011 - 2012

Christof Maes

^
2010 - 2011

Gianni Coenen

^
2009 - 2010

Frederic van Aubel

^
2008 - 2009

Ariane Klessens

^
2007 - 2008

Lode Habraken

^
2006 - 2007

Evy Vanbroekhoven

^
2005 - 2006

Kim Reymenants

^
2004 - 2005

Jürgen De Beckker

^
2003 - 2004

Jürgen De Beckker

^
2002 - 2003

Carl Onbelet

^
2001 - 2002

Francis Croux

^
2000 - 2001

Sandra Vandenbergh

^
1993 - 1994

Peter Thys (oprichtingsjaar)

email

Contacteer ons