2021 – 2022

Huidig Praesidium

De praeses is het gezicht van de vereniging. Hij heeft het laatste woord over alle beslissingen en bepaalt wat, hoe en wanneer alles gebeurt. De praeses zorgt ervoor dat elk praesidiumlid zijn/haar functie fatsoenlijk uitoefent en kijkt er op toe dat zijn ploeg de vereniging niet in een slecht daglicht brengt. Hij heeft altijd de eindverantwoordelijkheid over wat zijn ploeg verwezenlijkt.

Jesse Addai

Praeses

De 2 vice-praesessen ondersteunen de praeses bij het reilen en zeilen van de vereniging. Wanneer de praeses niet aanwezig kan zijn of er andere omstandigheden zijn, nemen de vices zijn taak over en worden zij op dat moment eindverantwoordelijk. De 1ste vice is een ervaren lid in de vereniging.

Eline Mertens

1ste vice

De 2 vice-praesessen ondersteunen de praeses bij het reilen en zeilen van de vereniging. Wanneer de praeses niet aanwezig kan zijn of er andere omstandigheden zijn, nemen de vices zijn taak over en worden zij op dat moment eindverantwoordelijk. 

Thomas Gebruers

2de vice

Dit is de kassier van de vereniging. Economica organiseert veel en grote feestjes (Mega Uitblaas TD, Bedrieg je lief TD, cantussen, fakbars, … ). Hier komen heel wat centjes bij kijken waar de quaestor voor zorgt. Zij onderhoudt de boekhouding en zorgt dat er op elk evenement voldoende wisselgeld aanwezig is.

Nathalie Coppens

Quaestor

De coördinator zorgt voor de werkkrachten en een werklijst voor elk evenement van Economica. Zij leidt de opbouw en afbraak van onze evenementen en stuurt mensen aan waar nodig.

Joy Peeters

Coördinator

De ab-actis is de verslaggever. Zij neemt notities tijdens vergaderingen en zorgt voor verslagen, zodat deze achteraf nog eens herbekeken kunnen worden.

Fabienne de Vries

Ab-actis

De schachtenmeester is logischerwijs de baas over de schachten. Zij moeten leren wat ze wel en niet mogen doen. Hij is verantwoordelijk voor hun opleiding, doop en gedrag tijdens hun schachtenperiode tot en met hun ontgroening. Hij heeft altijd het laatste woord over de schachten en is ook verantwoordelijk voor hun daden. Maken de schachten fouten op cantussen of dergelijke, dan is dit de schuld van de schachtenmeester en moet hij hier samen met zijn schachten voor boeten.

Jamal Awini

Schachtenmeester

De zedenmeester is de rechterhand van de schachtenmeester. Wanneer de schachtenmeester niet aanwezig kan zijn, neemt de zedenmeester deze taak over. Ook wanneer de schachtenmeester om bepaalde redenen zijn taak niet kan uitvoeren is de zedenmeester daar om deze over te nemen! Daarnaast is het ook een belangrijke taak van de zedenmeester om de vertrouwenspersoon te zijn van de schachten en altijd voor hen op te komen. Zij is de link tussen de schachten en het praesidium.

Shari de Win

Zedenmeester

Op elk evenement moet uiteraard bier aanwezig zijn. Daar zorgt de biermeester voor! Hij staat in contact met de drankleverancier en zorgt ervoor dat er op tijd vaten, drank, frisdrank en ijsblokken besteld worden. Hij staat altijd bij de bron van het bier om ervoor te zorgen dat de vaten tijdig gewisseld worden. 

Niels Vlemmix

Keizer biermeester

De PR zorgt voor relaties naar externe bedrijven en sponsors. Zij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van sponsoring voor onze vereniging.

Aster Lambrechts

Public Relations

De magistor is verantwoordelijk voor alle frisdrank tijdens onze evenementen. Bovendien leidt deze persoon alle mensen aan de toog en is hij dus eindverantwoordelijk. Hij staat in contact met de biermeester die bij de vaten staat om te laten weten wanneer welk vat vervangen moet worden.

Senne Leysen

Magistor

De media zorgt voor alle online reclame die nodig is om mensen naar onze feestjes en cantussen te lokken. Zij is verantwoordelijk voor de Facebook, Instagram en Snapchat en maakt alle evenementen online aan. 

De scriptor zorgt voor het ontwerpen van de affiches, spandoeken, banners, … Kortom al het drukwerk voor de vereniging.

Charlotte Ramaekers

Media/Scriptor

De feest van de vereniging moet Economica representeren op feestjes in Geel. De feest is verantwoordelijk voor de inkleding van de evenementen die we organiseren. Ook stelt zij steeds een team samen om onze fakbars te organiseren.

Femke Van Den Schoor

Feest

Een studentenleven zonder cantussen is geen studentenleven. Daarom heeft elke vereniging een cantor – de persoon die de cantus voorzit en in goede banen leidt.

Wouter Van Gestel

Cantor

De Techniek zorgt ervoor dat alle technische delen van onze feestjes vlot verlopen. Indien er iets mis is met het licht of geluid, is de techniek er om in te grijpen.

De Apéro zorgt voor een goede sfeer binnen het praesidium, door een voordrink en gezellige samenkomsten te organiseren.

Jasper Heykants

Techniek/Apéro

Praesessen

Door de jaren heen

^
2021 - 2022

Jesse Addai

^
2020 - 2021

Sarah De Ceuster

^
2019 - 2020

Jan Permentier

^
2018 - 2019

Yente Rieberghs

^
2017 - 2018

Stef Belmans

^
2016 - 2017

Senne Lauwers

^
2015 - 2016

Alexander Neven

^
2014 - 2015

Jorn Cassiman

^
2013 - 2014

Kenneth Slegers

^
2012 - 2013

Christof Maes

^
2011 - 2012

Christof Maes

^
2010 - 2011

Gianni Coenen

^
2009 - 2010

Frederic van Aubel

^
2008 - 2009

Ariane Klessens

^
2007 - 2008

Lode Habraken

^
2006 - 2007

Evy Vanbroekhoven

^
2005 - 2006

Kim Reymenants

^
2004 - 2005

Jürgen De Beckker

^
2003 - 2004

Jürgen De Beckker

^
2002 - 2003

Carl Onbelet

^
2001 - 2002

Francis Croux

^
2000 - 2001

Sandra Vandenbergh

^
1993 - 1994

Peter Thys (oprichtingsjaar)

email

Contacteer ons